Thông thường khi mở quán cafe, vấn đề mà người kinh doanh gặp phải đó là...