Nếu sinh ra một cô “công chúa”, hẳn các bố mẹ không thể bỏ qua các...