Chủ đầu tư : Chị Phương Dự án : Dragon Hill 2 Mục đích sử dụng:...